lördag, september 15, 2018

Laddamobil tipset

Man läser ofta om bränder som uppstår i samband med mobil-laddning.
Många gör det under natten , nära eller i sängen.

Jag har , först och främst, aldrig mobilen med mig när jag ska sova.När jag laddar, så lägger jag det i en servetthållare,
långt från lättantändliga, brännbara material.På så vis minskar man risken för brand.

Inga kommentarer: